Cliënten

Ons cliëntenbestand is heel gevarieerd. Tot onze cliëntenkring behoren dan ook ondernemingen van uiteenlopende omvang uit diverse sectoren. Te denken valt hierbij aan de haven- en transportsector, bouwgerelateerde ondernemingen, handelsbedrijven en diverse dienstverlenende organisaties in onder meer de ICT. Naast de advisering van (middelgrote) ondernemingen bieden wij ook ondersteuning aan vrije beroepsbeoefenaren en starters. Ook in de non-profit sector adviseren wij diverse organisaties, waaronder diverse gesubsidieerde verenigingen en stichtingen op het gebied van onder meer welzijn, ouderenzorg en integratie. Dankzij ons brede netwerk en de door ons opgebouwde ervaring met internationaal opererende bedrijven kunnen wij u daarnaast van dienst zijn indien uw onderneming internationale vertakkingen heeft of juist onderdeel is van een buiten Nederland gevestigde groep.