Accountancy

Onze accountancy dienstverlening omvat werkzaamheden die zijn onder te brengen in de volgende categorieën:

  • Verzorgen van uw financiële administratie
  • Samenstellen van uw jaarrekening
  • Controleren van uw jaarrekening
  • Beoordelen van uw jaarrekening

Verzorgen van uw financiële administratie
Het inrichten, verwerken en controleren van uw administratie vereist accuratesse, ervaring, meedenken en veel tijd. Indien u uzelf een hoop tijd en werk wilt besparen, kunt u uw administratie door ons laten verzorgen. Deze dienstverlening betreft ondermeer het verzorgen van uw financiële administratie alsmede het in orde maken van aangiften omzetbelasting en alles wat hiermee samen hangt. Samen met u wordt gekeken of uw wensen als ondernemer aansluiten aan de vorm van de administratie en de informatie die de administratie levert.

Wilt u de administratie liever (deels) zelf voeren? Prima! BAKKER accountants & adviseurs begeleidt u bij het zelf geautomatiseerd verwerken van uw administratie. Dat kan bijvoorbeeld heel goed als u kiest voor Profit Online, waarbij u toegang krijgt tot een geavanceerd financieel administratiepakket waarin uw boekhouding kan worden ingebracht. Het grote voordeel hiervan is dat u zelf een deel van uw administratie kunt blijven doen, terwijl wij deze op afstand kunnen controleren en indien nodig corrigeren.
Zo bespaart u tijd en kosten!

Samenstellen van uw jaarrekening
In het verlengde van de verzorging van uw administratie zullen wij uiteraard uw jaarrekening opstellen. Dit kan echter ook het vertrekpunt zijn voor onze dienstverlening. Immers, grotere ondernemingen hebben vaak een eigen financiële administratie die de boekhouding verwerkt. Het opstellen van een jaarrekening die volledig aan de actuele wettelijke vereisten voldoet vergt echter specialistische kennis. Wij kunnen er voor zorg dragen dat uw jaarrekening(en) aan deze eisen voldoen. Gedurende onze samenstellingswerkzaamheden zullen wij u niet alleen attent maken op eventuele geconstateerde onjuistheden in uw administratie en u hieromtrent adviseren, maar ook verbetermogelijkheden in uw bedrijfsvoering signaleren. Het toevoegen van een samenstellingsverklaring aan de jaarrekening, welke wordt ondertekend door een accountant, geeft uw jaarrekening bovendien een professionele uitstraling naar bijvoorbeeld uw bankier of andere gebruikers van de jaarrekening.

Controleren van uw jaarrekening
Rechtspersonen die voldoen aan de wettelijke criteria voor middelgrote ondernemingen, dienen hun jaarrekening door een externe accountant te laten controleren. Uw bedrijf voldoet aan deze criteria indien twee van de volgende drie criteria van toepassing zijn gedurende minimaal twee achtereenvolgende jaren:

  1. U heeft meer dan 50 werknemers in dienst;
  2. Uw omzet bedraagt meer dan € 8,8 miljoen
  3. Uw balanstotaal bedraagt meer dan € 4,4 miljoen

Wij zijn wettelijk bevoegd om deze jaarrekeningcontroles te mogen uitvoeren.
Onze controle zal uitmonden in een door ons te verstrekken controleverklaring bij de jaarrekening. In het verlengde hiervan zullen wij u, indien van toepassing, attenderen op aangetroffen fouten in uw jaarrekening en verbeterpunten ten aanzien van uw administratieve organisatie. Onder onze cliëntenkring behoren ook heel wat ondernemingen die, ondanks het feit dat zij niet aan de wettelijke omvangcriteria voldoen, toch hun jaarrekening door ons laten controleren gezien de hogere mate van zekerheid die hierdoor wordt verkregen ten opzichte van het laten samenstellen van de jaarrekening door een accountant. Ook in de non-profit sector komt het regelmatig voor dat een controleverklaring wordt geëist door bijvoorbeeld een subsidieverstrekkende instantie.

Beoordelen van uw jaarrekening
Een product dat het midden houdt tussen het zekerheidsniveau dat een samenstellingsverklaring en een controleverklaring bieden, is een beoordelingsverklaring bij de jaarrekening. Deze kan worden verstrekt bij jaarrekeningen van ondernemingen die niet aan de wettelijke omvangcriteria voldoen. Informeert u gerust naar de mogelijkheden!

Graag informeren wij u over de mogelijkheden. Neemt u gerust contact op met Richard de Geus via r.degeus@bakker-accountants.nl