Belastingadvies

Aangiftepraktijk
BAKKER accountants & adviseurs verzorgt alle voorkomende fiscale aangiften voor ondernemers en particulieren. Te denken valt hierbij aan onder meer:

  • Inkomstenbelasting;
  • Vennootschapsbelasting;
  • Successiebelasting;
  • Dividendbelasting;
  • Loonbelasting;
  • Omzetbelasting.

Bij deze dienstverlening waakt BAKKER accountants & adviseurs er voor dat u een optimale belastingbesparing realiseert, uiteraard binnen de hiervoor door de wetgever gestelde grenzen.

Adviespraktijk
Alle ondernemers krijgen met belastingen te maken. Daarbij wijzigen de toch al complexe regels rondom alle bovengenoemde belastingen regelmatig. Het is voor u als ondernemer dan ook niet eenvoudig van al deze regels en wijzigingen op de hoogte te blijven.
Uw fiscaal adviseur van BAKKER accountants & adviseurs kan u met raad en daad bijstaan met als doel voor u en uw onderneming naar de optimale situatie te streven.

Gaat er iets veranderen in uw financiële situatie? Of gaat u wellicht uw onderneming verkopen of aan een familielid overdragen? Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Wij nemen graag met u de fiscale consequenties door van uw plannen en de wijze waarop het door u gewenste resultaat het beste kan worden behaald.

Onze belastingadviseurs werken bovendien nauw samen met onze accountants.
Hierdoor zijn wij te allen tijde op de hoogte van al de aspecten van uw onderneming die van belang zijn voor het afgeven van een gedegen fiscaal advies.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden. Neemt u gerust contact op met
Peter van Weezel via p.vanweezel@bakker-accountants.nl