Salarisadministratie

Personeelszaken is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. De salarissen moeten op tijd aan uw medewerkers worden uitbetaald en de loonheffing dient tijdig en correct te worden aangegeven en afgedragen bij de Belastingdienst. Hetzelfde geldt voor het aanmelden van nieuwe medewerkers bij de diverse instellingen. U wilt de garantie dat uw salarisadministratie aan alle wettelijke voorschriften voldoet. De complexe wet- en regelgeving leidt ertoe dat een juiste salarisadministratie en andere onderdelen van uw personeelsadministratie steeds meer tijd vergen. Vaak blijkt uitbesteden een verantwoorde beslissing.

Bij BAKKER accountants & adviseurs bent u in dat geval aan het juiste adres.
Daar komen kwaliteit, efficiency, betrokkenheid en actuele kennis bij elkaar. Dat zijn de noodzakelijke bouwstenen voor een vlekkeloze verwerking. Wanneer u deze taak aan ons toevertrouwt, verzekert u zich van een juiste uitvoering die aansluit op de laatste ontwikkelingen. Onze medewerkers staan voor u klaar met hun ervaring, klantgerichte betrokkenheid en flexibel inzetbare deskundigheid. Wij kunnen u onder andere informeren over (proforma) salarisberekeningen, de regels betreffende de Ziektewet en de WIA, subsidieregelingen en (flexibele) secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens brengen wij voor u in beeld wat een werknemer u eigenlijk kost. Dit kan onder andere op individueel niveau, per afdeling of kostenplaats.

Ook met betrekking tot de pensioenfondsen en arbodiensten zorgen wij ervoor dat de personeelsgegevens aangeleverd worden zodat een correcte factuur kan worden opgemaakt. BAKKER accountants & adviseurs biedt u ook de mogelijkheid gebruik te maken van Salaris Online. Daarmee kunt u via Internet uw werknemersgegevens invoeren, inzien en/of wijzigen. Hiermee kunt u 24 uur per dag uw personeelsgegevens up-to-date houden.

BAKKER accountants en adviseurs kan u drie verschillende mogelijkheden aanbieden om de salarisadministratie te verzorgen, te weten:

  • Salarisadministratie;
  • Salarisadministratie Online;
  • Salarisadministatie Online + HR Online.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden. Neemt u gerust contact op met
Kees Poots via k.poots@bakker-accountants.nl

Ook kunt u de brochure
downloaden en eerst op uw gemak doornemen.